Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2014

TurnUp
5852 7867
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
Tyle pytań chcę Ci zadać, które mi w głowie siedzą ale zbyt boję się, że zadasz mi ból odpowiedzią.
— Pozwól mi
Reposted fromtereseek tereseek viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
7358 7e88
Reposted fromohshit ohshit viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
Największe kłamstwa kobiet:
nr 1: Wcale nie jestem zła.
— extract
Reposted fromextract extract viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
TurnUp
Zamknęłam oczy. A łzy jakoś same spłynęły mi spod powiek.
TurnUp
7604 c873
Reposted fromM74Funky M74Funky viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
2809 aebc
TurnUp
2842 f652
TurnUp
7777 ecd1
Reposted fromapatia apatia viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
9531 6846
Reposted fromkarahippie karahippie viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
4116 0a4b
Reposted fromSSivySS SSivySS viainsidemyheart insidemyheart
TurnUp
9013 9580
Reposted fromloveproof loveproof viatouchthesky touchthesky
TurnUp
0000 0f07
Reposted fromdusielecc dusielecc viatouchthesky touchthesky
TurnUp
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viatouchthesky touchthesky
TurnUp
Nie ma miejsca dla wrażliwych w świecie bydlactw.
— Buka "Tracę Tlen"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatouchthesky touchthesky
9789 1da2
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatouchthesky touchthesky
TurnUp
Proszę się nie wstydzić łez, płacz jest u kobiety tym, czym rosa u kwiatów, proszę pani.
— Mario Vargas Llosa "Pantaleon i wizytantki"
Reposted frommajkey majkey viatouchthesky touchthesky
TurnUp
Szczęściem jest być dla kogoś żywym kolorem, który po latach nie wyblaknie.
— Kurt Cobain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl