Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2014

TurnUp
TurnUp
3348 91a0 500
Reposted bysgrialux3spitalechocolate
TurnUp
Pragnę odnaleść się w dziczy jak w "Deja vu"
Oszaleć tak jak w tamtego dnia, serce pamięta.
Skacz, walcz, bąć i nie bój się.
Tu i teraz pij skacz, leć, walcz.
Woooooah Stajesz się ptakiem leć, fruń, walcz.
To nigdy się nie kończy, ten głos tracący...
Uczuć las, walki czas, pamiętaj jesteś tu i teraz
Bezwładność rąk, tracisz czas a na serce spada głaz.
Siła, chwilą wytchnienia miej ten czas nie trać już więcej nic.
Walcz, fruń, leć, skacz, bąć, nie bój się bać... Odzyskaj się z tamtego dnia.
Reposted bysgrialux3 sgrialux3
TurnUp
3331 7397 500
TurnUp
3323 02ef 500
TurnUp
3315 83d1 500
TurnUp
3309 dff6 500
TurnUp
Pragnę odnaleść się w dziczy jak w "Deja vu"
Oszaleć tak jak w tamtego dnia, serce pamięta.
Skacz, walcz, bąć i nie bój się.
Tu i teraz pij skacz, leć, walcz.
Woooooah Stajesz się ptakiem leć, fruń, walcz.
To nigdy się nie kończy, ten głos tracący...
Uczuć las, walki czas, pamiętaj jesteś tu i teraz
Bezwładność rąk, tracisz czas a na serce spada głaz.
Siła, chwilą wytchnienia miej ten czas nie trać już więcej nic.
Walcz, fruń, leć, skacz, bąć, nie bój się bać... Odzyskaj się z tamtego dnia.

June 24 2014

1958 2745 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakeeplooking keeplooking
TurnUp
7065 b8e5
Reposted fromjustMeee justMeee viakeeplooking keeplooking
TurnUp
8117 93e0
Reposted frompesy pesy vialetshavesex letshavesex
TurnUp
Jestem przewrażliwiona 
— oh
Reposted from1czerwca 1czerwca viaSurvivedGirl SurvivedGirl
TurnUp
9190 8ef1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
TurnUp
4318 cb44
Reposted fromprecelka precelka viaSurvivedGirl SurvivedGirl
TurnUp

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaSurvivedGirl SurvivedGirl
0916 3ab8
TurnUp
0494 8e27
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
TurnUp
4956 8b93
Reposted fromretaliate retaliate viakeeplooking keeplooking

June 23 2014

TurnUp
3117 1c62

tak wiele rzeczy rozsypało się w pył
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapetkaa petkaa
TurnUp
3722 308e
Reposted fromniewychowana niewychowana viapetkaa petkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl